Novinky 2018


 • regionálne vycviky plánované v Iži a na Bacúchu v sobotu 9.6.2018 sa neuskutočnia. Účasť na regionálnom výcviku je potrebné dohodnúť s ogranizátorom aspoň týždeň vopred.

 • pozvánka na Klubovú dovolenku , Skýcov - chata Breziny 4. až 11.8.2018. Členská schôdza sa uskutoční v sobotu 11.8.2018 so začiatkom o 10-tej hodine.

DAMON z Humburských luk

víťaz FSR, DAMON z Humburských luk, vedený Martinou Sofiou Svitnič


!!! POZOR ZMENA TERMÍNU SKÚŠOK !!!

Vážení štartujúci, súťažiaci,

dňa 10.05. 2018 obdržal Slovenský športový klub retrieverov usmernenie z Prezídia Slovenskej poľovníckej komory ohľadom organizovania skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov, na základe ktorého skúšky obsahujúce disciplíny „hľadanie, sliedenie alebo durenie“ môžu byť realizované až po 30. júni. Vzhľadom na prípravu skúšok vo viacerých organizáciách poľovníckej komory a pre krátkosť času zmeny termínu ich konania, SPK pre rok 2018 udelila výnimku pre organizovanie farbiarskych skúšok v termíne od 16. mája do 30. júna.

 • termín Farbiarskych skúšok retrieverov ostáva v sobotu 19.5.2018
 • Farbiarske skúšky malých plemien sa budú konať v nedeľu 20.5.2018
 • Lesné skúšky retrieverov sa prekladajú na sobotu 14.7.2018
 • súťaž Derby víťaz lesa o pohár primátora mesta Nové Zámky bude vyhodnotená dňa 14.7.2018

Doterajšia registrácia prihlásených ostáva v platnosti.

S pozdravom Výbor SŠKR.


170618 3 MOr srnec 800x600

ilustračné foto


 • prihláška na výcvikový víkend 21. a 22.4.2018 v lesoparku Berek, Nové Zámky.
  • uzávierka v stredu 18.4.2018.
  • zraz v sobotu o 9:00 ako obvykle na parkovisku, mapka .
  • spoločné posedenie po 16:30 pod prístreškom pri reštaurácii Berek.

180421 1 Berek fb

 Berek, 21/22.4.2018


180317 2 Belianska fb

Belianska dolina, 17.3.2018


 • zmena termínu JSR a JSS na 1.9.2018 (sobota). Miesto konania Ďulov Dvor ostáva.

Vážení členovia Slovenského športového klubu retrieverov,
psa, ktorého ste majiteľom, môžete propagovať aj na stránkach nášho klubu. Pripravujeme menu "Naše psy" obsahujúce zoznam psov zoradených zostupne podľa veku bez rozdielu plemena a pohlavia. Za obsah a pravdivosť údajov zodpovedá majiteľ psa (uvedený v zátvorke). Za technickú úroveň a spracovanie zodpovedá správca stránok.
 • údaje o psovi
 • úplne meno, dátum narodenia, plemeno, pohlavie, číslo zápisu v plemennej knihe, titul pred menom (CH krásy a/alebo práce), chovnosť
 • úplne meno otca a matky
 • zdravotné záznamy (DBK, DLK, oči, chrup, výška, genetické vyšetrenia)
 • výstavné ocenenia
 • pracovné skúšky a súťaže (aj nepoľovné). Vzhľadom na poslanie nášho klubu pes by mal mať absolvovanú aspoň 1 skúšku poľovnej upotrebiteľnosti s disciplínami vhodnými pre retrievery.
 • popis psa
 • aspoň jeden, najviac 5 obrázkov, s minimálnym rozlíšením 600 x 450 pixelov a veľkosťou 150 až 300 KB, obrázky označiť menom alebo prezývkou psa

V popise psa je vhodné uviesť niečo z jeho pracovného života, prípadne to oživiť nejakou príhodou zo skúšok, súťaží alebo poľovačiek, netreba to však preháňať. Príspevky zasielajte na e-adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Nutnou podmienkou je členstvo majiteľa psa v klube.

Stránka "Naše psy" bude spustená, keď sa ich nazbiera aspoň 10. Zatiaľ ukážka .


Vážení priaznivci Slovenského športového klubu retrieverov, dovoľujeme si Vás zdvorilo požiadať o príspevok 2% z Vašich daní na podporu činnosti klubu v roku 2018. • členský poplatok pre rok 2018 ostáva 20 €. Úhrada pre stálych členov do 31.1.2018. Pri úhrade nezabudnúť nahlásiť zmeny týkajúce sa členstva v SPZ; riadneho v OkO/RgO alebo kolektívneho v inom klube. Členstvo v SPZ sa nevzťahuje na členov zo zahraničia.

Vážení členovia Slovenského športového klubu retrieverov, milí psí priatelia!

            Nastal čas zimných radovánok s našimi psami. K zime patria aj poľovačky, na ktorých môžeme ukázať druhým čo s našimi pomocníkmi dokážeme a možno nám za to aj zatlieskajú :)

            Koncom roka sa zvykne bilancovať. Tento rok bol pre náš klub úspešný. Počet našich členov sa opäť rozrástol a nás to motivuje pokračovať v ďalšej spoločnej práci v prospech poľovných retrieverov. Veď ako nás vždy teší, keď náš pes chápe čo sa od neho vyžaduje a v poľovnej praxi a podáva obdivuhodné výkony pri dohľadávaní a prinášaní úlovkov. Všetci vieme čo na našich spoločníkov platí a kde treba na tréningoch pridať. Práve v tomto sa Vám klub snažil po celý rok pomáhať.

            V roku 2017 sme úspešne zorganizovali už 3. ročník súťaže „Derby víťaz lesa“ pod záštitou primátora mesta Nové Zámky, ktorá sa stáva tradíciou nášho klubu. Úspešne boli zorganizované aj Jesenné skúšky a nášmu klubu sa podarilo prvý krát na Slovensku zorganizovať Skúšky retrieverov z prinášania malej zveri, ktoré sú vrcholnou poľovnou previerkou pre plemená retrieverov. Celkovo na našich podujatiach štartovalo 56 psov z toho 36 retrieverov, 33 úspešne a len 3 neúspešne. Jeden retriever absolvoval všetky 4 skúšky, dva 3 skúšky, šesť 2 skúšky a jedenásti 1 skúšku. Náš klub sa svojou činnosťou zaradil medzi uznávané kluby venujúce sa poľovným psom na Slovensku.

            V stúpajúcom trende mienime pokračovať. Našim členom chceme poskytnúť viac možností trénovať a aj socializovať ich psíkov na regionálnych výcvikoch. Plánujeme zorganizovať už tradičnú súťaž Derby víťaz lesa a ďalšie skúšky poľovnej upotrebiteľnosti. Vrcholmi výcvikového roka 2018 by mali byť Všestranné skúšky retrieverov a Field Trial na bažanty. Všetky skúšky a FT budú podujatiami Majstrovstiev SŠKR. Konkrétny plán budúcoročných podujatí bude publikovaný na stránkach klubu po ich zverejnení v kynologickom kalendári Slovenského poľovníckeho zväzu. Naše ciele máme pevne stanovené a veríme, že s vašou účasťou sa nám ich podarí naplniť.

            Čo ešte dodať? Snáď len toľko, aby blížiace sa Vianoce boli pre vás časom pokoja a radosti v kruhu Vašich rodín a srdcu blízkych, aby budúci rok 2018 bol pre každého z nás úspešný a aby sme sa v plnom zdraví a výbornou náladou opäť radi stretávali a zažívali čo najkrajšie chvíle s našimi psími spoločníkmi.

            Zo srdca Vám všetko najlepšie želá Výbor Slovenského športového klubu retrieverov.

 171201 32 Skycov 600x400

Pour Felicite 2018