Podujatia 2018

17.3.
Belá
regionálny výcvik
oboznámenie sa s disciplínami FSR, LSR a začiatočníci
24.3.
Bacúch,
Iža
regionálne výcviky
na Bacúchu len začiatočníci
v Iži podľa dohody
21. a 22.4.
Nové Zámky
výcvikový víkend, prihláška
disciplíny FSR, LSR
19. a 20.5.
Nové Zámky
súťaž DERBY VÍŤAZ LESA 2017 o pohár primátora mesta Nové Zámky IV.ročník
19.5. FSR a FSMP, 20.5. LSR a LSMP
propozície, prihlášky na FSR/FSMP a LSR/LSMP
9.6.
Bacúch,
Iža,
Belá
regionálne výcviky
disciplíny JSR a začiatočníci
na Bacúchu len začiatočníci
4. až 11.8. Skýcov
klubová dovolenka
týždňový výcvik, dispicplíny JSR a VSR
11.8. Skýcov
Členská schôdza, chata Breziny, začiatok o 10:00
29.8.
Bacúch,
Iža,
Belá
regionálne výcviky
disciplíny JSR
1.9.
Ďulov Dvor
(Komárno)
Jesenné skúšky retrieverov CACT a Jesenné skúšky stavačov
15.9.
Iža
regionálny výcvik
disciplíny VSR okrem práce na pofarbenej stope
22.9.
Bacúch,
Belá
regionálne výcviky
disciplíny VSR okrem práce na pofarbenej stope
na Bacúchu len začiatočníci
29.9. a 30.9.
Raslavice,
Nové Zámky
Všestranné skúšky retrieverov CACT
Rastislavice - voda a pole, Nové Zámky - les
10.11.
Beša
Medzinárodný field trial pre retrievery CACIT
30.11. až 2.12.
Skýcov
slávnostné ukončenie výcvikového roka

 • Účelom výcvikových dní je, okrem prípravy začiatočníkov, hlavne príprava vodičov na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti s možnosťou praktického preskúšania si disciplín na týchto skúškach. Extra výcvik konkrétneho (problémového) psa je potrebné individuálne dohodnúť s niektorým členom komisie pre výcvik.

 • Poplatok za výcvik pre nečlenov 10€/deň, členovia klubu zdarma.

 • Účasť na regionálnom výcviku je potrebné včas dohodnúť s jeho organizátorom. Kontakty:
  • Bacúch (Brezno): Andrea Kudybová, tel.+421 918 784 336
  • Iža (Komárno): František Kľučka, tel.+421 908 790 083
  • Belá (Martin): Dušan Kollárik, tel.+421 905 514 120

 • K prihláške na skúšky treba okrem potrvdenia o úhrade štartovného, priložiť aj kópiu preukazu o pôvode psa.

 • Zmena termínov a miesta konania vyhradená.