personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Podujatia

 

Podujatia 2024

20. január 

 

Berek

Nové Zámky

 

 Novoročný výcvik a

 vyhodnotenie Majstrovstiev SŠKR 2023

17. február 

 

Berek

Nové Zámky

 

 Výcvik pre začiatočníkov a mladých psov

 ZRUŠENÝ

16. marec

9. marec
 

Berek

Nové Zámky

 

Výcvik pre začiatočníkov a pokročilých psov

 presun termínu

 

 20.-21. apríl

 

Berek

Nové Zámky

 

 Výcvikový víkend

20 apríl

 

Nové Zámky

 

 Výročná členská schôdza

 29. jún

 

Berek

Nové Zámky

 

  Príprava na DVL – tréning

 

 5.-6. júl

 

Berek

Nové Zámky

 

 10. ročník Derby víťaz lesa

 o Pohár primátora mesta Nové Zámky

 5. júl

 

Berek

Nové Zámky

 

 Farbiarske skúšky retrieverov, Klubový víťaz

 Farbiarske skúšky malých plemien, Víťaz skúšok

 6. júl

Berek 

Nové Zámky

 

 Lesné skúšky retrieverov, Klubový víťaz

 Lesné skúšky malých plemien, Víťaz skúšok

 

20. až 27. júl 

Lubina

Stará Turá

 

 Týždňový výcvik poľovnej kynológie

 

8. september 

Zelený Háj

Hurbanovo

 

 Skúšky zo špeciálnej vodnej práce

 CACT, Res.CACT pre plemená retrieverov, Klubový víťaz

 

29. september 

Zelený Háj

Hurbanovo

 

 Jesenné skúšky retrieverov, CACT, R-CACT, Klubový víťaz

 Jesenné skúšky stavačov, Víťaz skúšok

 Jesenné skúšky malých plemien, Víťaz skúšok

 

 9.-10. november 

Zelený Háj

Hurbanovo

 

 Všestranné skúšky retrieverov,

CACT, R-CACT, Klubový víťaz

 

  

  • Zmena termínov a miesta konania vyhradená.
  • Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti sú organizované v spolupráci s obvodnými poľovníckymi komorami podľa miestnej príslušnosti.
  • K prihláške na skúšky treba okrem potrvdenia o úhrade štartovného, priložiť aj kópiu preukazu o pôvode psa.
  • Prihlásenie sa na podujatie zakladá súhlas účastníka s publikovaním svojho mena a fotografického materiálu zhotoveného na podujatí v elektronických i tlačených médiách bez akýchkoľvek obmedzení. Prípadný nesúhlas je nutné oznámiť usporiadateľovi daného podujatia. Z tohto dôvodu musí účastník podpísať prihlášku na dané podujatie a zaslať ju buď poštou alebo oskenovanú na e-mail usporiadateľa.
  • Účelom výcvikových dní je, okrem prípravy začiatočníkov, hlavne príprava vodičov na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti s možnosťou praktického preskúšania si disciplín na týchto skúškach. Extra výcvik sa dá individuálne dohodnúť s niektorým členom komisie pre výcvik, pozri kontakty .
  • Poplatky za skúšky schválené na ČS v Nových Zámkoch 22. Apríla 2023.

skúška

štartovné

pre člena

Združené štartovné

pri DVLza 2 dni

FSR, FSMP

70 €

60 €

člen 100 €

nečlen 120 €

LSR, LSMP

70 €

60 €

 

JSR, JSS

70 €

60 €

 

ŠVP

80 €

70 €

 

FSD

60 €

50 €

 

VSR, SRPMZ

130 €

110 €