personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Podujatia 2020

Podujatia 2020

UPOZORNENIE:
  • Prihlásenie sa na podujatie zakladá súhlas účastníka s publikovaním svojho mena a fotografického materiálu zhotoveného na podujatí v elektronických i tlačených médiách bez akýchkoľvek obmedzení. Prípadný nesúhlas je nutné oznámiť usporiadateľovi daného podujatia. Z tohto dôvodu musí účastník podpísať prihlášku na dané podujatie a zaslať ju buď poštou alebo oskenovanú na e-mail usporiadateľa.
1. a 2.2.
Nové Zámky
výcvikový víkend
nácvik disciplín LSR okrem práce na pofarbenej stope
1.2.
Členská schôdza a slávnostné vyhodnotenie výcvikového roka 2019
11.4.
Belá
regionálny výcvik
nácvik sliedenia a dohľadávania v poli
24. až 26.4.
Skýcov
výcvikový víkend
nácvik disciplín JSR, LSR, FD
8. až 10.5.
Belá
regionálny výcvik
nácvik disciplín skúšok prinášania so studenou zverou (CGT)
27.6.
Nové Zámky
príprava na Derby víťaz lesa
18. a 19.7.
Nové Zámky
súťaž DERBY VÍŤAZ LESA 2020
6. ročník "O pohár primátora mesta Nové Zámky"
1. až 8.8. Skýcov
letný výcvikový tábor
týždňový výcvik
7.8.
Klubové skúšky prinášania so studenou zverou (CGT)
súťaž o Klubového víťaza
22.8.
Rastislavice
Špeciálne skúšky z vodnej práce
29.8.
Belá
príprava na JSR
5.9.
Komjatice
Jesenné skúšky retrieverov
10.10.
Nové Zámky
príprava na FD
9. až 11.10.
Stará Turá
Dubník
výcvikový víkend
zrušené pre malý záujem vyplývajúci z neistej situácie COVID19
17.10.
Nové Zámky
Farbiarske skúšky duričov
4 až 6.12.
5.12.
Skýcov
Nové Zámky
slávnostné ukončenie výcvikového roka 2020
  • Zmena termínov a miesta konania vyhradená.

  • Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti sú organizované v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou Nové Zámky.

  • K prihláške na skúšky treba okrem potrvdenia o úhrade štartovného, priložiť aj kópiu preukazu o pôvode psa.


  • Účelom výcvikových dní je, okrem prípravy začiatočníkov, hlavne príprava vodičov na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti s možnosťou praktického preskúšania si disciplín na týchto skúškach. Extra výcvik sa dá individuálne dohodnúť s niektorým členom komisie pre výcvik.

  • Poplatok za spoločný výcvik pre nečlenov 10 €/deň, členovia klubu zdarma. Poplatok za spoločný výcvik je potrebné uhradiť na účet klubu a do správy pre príjemcu uviesť meno vodiča - miesto a dátum výcviku. Individuálny výcvik podľa dohody s cvičiteľom.

  • Poplatky za skúšky schválené na ČS v Nových Zámkoch 1.2.2020. Združené štartovné na súťaž Debry víťaz lesa (FSR+LSR) pre člena 80 €, pre nečlena 100 €.
skúška štartovné pre člena
FSR, FSMP 60 € 50 €
LSR, LSMP 60 € 50 €
JSR, JSS 60 € 50 €
VP 70 € 60 €
FD 50 € 40 €
VSR, SRPMZ 120 €

100 €


  • Účasť na regionálnom výcviku v Belej (okr. Martin) je obmedzená a treba sa informovať aspoň týždeň vopred. Dušan Kollárik, tel.+421 905 514 120