personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Majstrovstvá SŠKR

 

Majstrovstvá

Slovenského športového klubu retrieverov

             Majstrovstvá SŠKR (ďalej len „majstrovstvá“) sú klubovou súťažou pre členov klubu, jej účelom je zvyšovať účasť členov na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti psov organizovaných Slovenským športovým klubom retrieverov. Skúšky sa konajú podľa všeobecných zásad a skúšobných poriadkov vydaných Slovenskou poľovníckou komorou, ich porušenie je dôvodom na okamžité vylúčenie z majstrovstiev. O vylúčení rozhoduje výbor klubu.

            Súťažným obdobím je kalendárny rok.

            Záujem účasti v majstrovstvách vyznačuje majiteľ – vodič psa/suky (ďalej len „pes“) priamo v prihláške na danú skúšku poľovnej upotrebiteľnosti.

Podmienkou účasti v majstrovstvách je členstvo majiteľa psa v klube.

            Pokiaľ má vodič v majiteľstve viac psov a počas roka sa zúčastní na klubom organizovaných poľovne upotrebiteľných skúškach s viacerými svojimi psami, zaradia sa do majstrovstiev všetky jeho psy.

Psy môžu byť predvedené aj iným vodičom (prípadne aj nečlenom klubu), v tomto prípade však musí byť splnená podmienka, že majiteľ týchto psov je členom klubu a zároveň na danej skúške predvádza aj jedného zo svojich psov.

            Cieľom majstrovstiev je prezentovať úroveň pripravenosti a výcviku psov v členstve klubu, ocenením psa motivovať jeho majiteľa-vodiča k čo najlepšej možnej vycvičenosti psa a tým k zachovaniu a rozvíjaniu pôvodného poľovného genofondu plemien retrieverov.

 Súťažné kategórie

-          trieda otvorená od 10 mesiacov veku psa v deň jeho prvej účasti na skúškach organizovaných klubom.

-          trieda veteránov od 8 rokov veku psa a viac, dosiahnutý v hodnotenom kalendárnom roku.

 Hodnotenie a tituly

            Hodnotenie spočíva v sčítavaní bodov získaných na jednotlivých absolvovaných skúškach v klube.

Z každej skúšky získava pes tzv. plus prémiové body za dosiahnutie hodnotenia v I. cene +20 bodov a v II. cene +10 bodov.

Ďalších +10 bodov získa pes za:

-          úspešnú účasť psa na Derby víťaz lesa (zúčastní sa celého podujatia v celku za obidva dni a úspešne absolvuje obidve PUP), tiež

-          za získanie titulu Derby víťaz lesa, tiež

-          za získanie titulu Klubový víťaz, tiež

-          za získanie titulu čakateľstva na národný šampionát práce CACT.

Ďalších +5 bodov získa pes za:

-          za získanie titulu rezervného čakateľstva na národný šampionát práce Res.CACT, tiež

-          za získanie ocenenia za najlepšiu prácu na poli, v lese a vo vode.

            Vo výslednom poradí pes na prvom mieste získa titul Majster SŠKR za súťažné obdobie a kategóriu. Pes na druhom mieste získa titul Vicemajster SŠKR. Ak pes získa titul Majster SŠKR trikrát po sebe, stáva sa Grand Majstrom SŠKR a viac sa do majstrovstiev klubu neprihlasuje.

            Pri rovnosti bodov bude uprednostnený pes mladší pred starším, v prípade rovnakého veku, rozhodne skutočnosť či je pes chovný – ak sú obaja, tak rozhoduje skorší dátum uchovnenia daného jedinca.

Vyhlásenie výsledkov a ceny

            Vyhlásenie výsledkov Majstrovstiev SŠKR prebieha vždy na slávnostnom ukončení výcvikového roka. Ocenené psy získavajú víťazný pohár a každý zúčastnený pes obdrží diplom o jeho účasti v majstrovstvách a majiteľ dostane vecnú cenu (darček).

Pri tejto príležitosti klub odovzdáva aj pamätný list majiteľom-prvovodičom psov, ktorí počas súťažného obdobia prvý krát v živote viedli svojho psa na poľovne upotrebiteľných skúškach, ktoré úspešne absolvovali a ich pes získal poľovnú upotrebiteľnosť.

 


 

 Výsledky